Archiwum kategorii ‘Prawo a wycinka drzew’

Kto płaci kiedy na Twojej działce wycinki dokonuje zakład energetyczny.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawa o ochronie przyrody Zakład Enregtyczny może dokonać usunięcia drzew na Waszej działce – art. 83 ust. pkt
2: Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego, jeśli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń (w tym np. energetyka.
Czytaj dalej

Jak sporządzić wniosek o wycinkę drzew

Jeśli zabierasz sie do pisania wniosku o wycinkę drzewa pamiętaj gdzie się udać po jego napisaniu. Jest to w zależności od tego gdzie mieszkasz: urzędzie miejskim lub gminnym, a w sytuacji kiedy obok Twojej działki jest obiekt zabytkowy lub drzewostan jest bardzo stary, wojewódzkiego konserwatora zabytków Czytaj dalej

Kary za samowolne wycinanie drzew – regulacje prawne

Zgodnie z Art. 88 i Art. 89.ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880/ Czytaj dalej

Wycinanie drzew w rejonach górskich i górach na ternach chronionych

Właśnie zostałeś właścicielem działki w górach np na pasie chronionym wokół Tatr przed Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Nie jest to działka położona na ternie parku a jedynie na tzw pasie przyległym. Chcąc wybudować tutaj swój dom letniskowy bądź całoroczny chcesz pozbyć się kilku drzew przeszkadzających w zrealizowaniu projektu. Może się okazać to jednak bardziej skomplikowane niż w przypadku zwyczajnej programowej wycinki. Dlaczego? Czytaj dalej

Krzew a drzewo

Często w urzędach miast petenci zadają pytania dotyczące różnic w karach za samowolną wycinkę a właściwie różnic pomiędzy karami za wycięcie krzewów, żywopłotów i innej roślinności niskopiennej a wycięciem drzewa. Z punktu widzenia prawa różnic takowych nie ma i sprawca wycięcia drzewa czy krzewu ponosi te same konsekwencje. Organ decydujący i nałożeniu grzywny, może jednak orzec w szczególnych okolicznościach o obniżeniu kary na skutek szczególnych okoliczności.

Czytaj dalej

Wycinka drzew jako cięcia techniczne

Techniczna wycinka drzew to sytuacja kiedy drzewo czy krzewostany są usuwane na wniosek podmiotów prowadzących prace budowlane, rozbudowy infrastruktury drogowej lub chodników publicznych. Czytaj dalej

Kary za samowolne wycinanie drzew

Rządzący chcą  aby jednostkowe kary za 1 cm obwodu drzewa usuniętego bez zezwolenia wzrosły – w stosunku do obowiązujących aktualnie przepisów – o 100 proc. Przykładowo, za usunięcie topoli czy wierzby zapłacimy karę od 23 zł/cm obwodu najcieńszych pni na wysokości 130 cm do 117 zł/cm, gdy obwód drzewa przekracza 200 cm.

Czytaj dalej

Zezwolenie na wycinkę drzew

W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie na wycinkę drzew?

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów wydawane jest na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr92 poz. 880) o ochronie przyrody, (Dz. U. Z dnia 30 kwietnia 2004r.), rozdział o Ochronie terenów zieleni i zadrzewień. Zezwolenie wymagane jest na usunięcie (wycinkę lub przesadzenie) drzew i krzewów ozdobnych, w przypadkach gdy:

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości (z zastrzeżeniem terenu wpisanego do rejestru zabytków) może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta, Wójta lub Sołtysa na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela. Czytaj dalej

Aspekty prawne wycinki drzew

Każdy właściciel posesji lub działki na której znajduje się drzewostan naturalny, tzn. taki który jest częścią terenów leśnych lub zalesionych, lub po prostu taki który nie był zasadzony przez właściciela, musi spełnić kilka warunków aby takowe drzewo ściąć.

Zgodę wycinki drzewa musi wyrazić Wójt lub Burmistrz czy też Prezydent miasta.  Prawnej ochronie podlegają drzewa lub krzewy starsze niż pieć lat.  Zgoda tak jest wymagana nawet jeśli drzewo jest martwe lub zasiane w sposób naturalny (tzw. samosiejka) Czytaj dalej

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.